Copyright © 2019 Palmanature.be de afbeeldingen en inhoud op deze site zijn het auteursrechtelijk beschermde werk van Palma Nature en bevatten merkgebonden handelsmerken en handelsnamen van het bedrijf. Palma Nature machtigt hierbij alleen het kopiëren van documenten voor niet-commercieel gebruik of voor educatief onderzoek. Deze copyrightkennisgeving moet op elke kopie worden vermeld. Er wordt geen recht of licentie verleend onder enig auteursrecht, octrooi of handelsmerk van Palma Nature aan een andere partij.

Schadeloosstelling

Met het oog op uw gebruik van de website van Palma Nature gaat u ermee akkoord en verbindt u zich ertoe om de verantwoordelijken van Palma Nature te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheden, claims en uitgaven, inclusief advocaatkosten, die voortvloeien uit uw gebruik of misbruik van de website van Palma Nature. Palma Nature of haar vertegenwoordigers behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van alle materie die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u, in welk geval u met Palma Nature zult samenwerken om eventuele beschikbare verdediging .